Organizatorzy


Gazeta Wiadomości Lokalne

Wójt Gminy Jaświły

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jasionówce

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie