Pantronat

Mieczysław Baszko - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego